Poradnictwo Psychologiczne i Psychoterapia

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to rozmowa z psychologiem, której celem jest doraźna pomoc w radzeniu sobie z problemami. W ramach poradnictwa można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania i rozważyć wspólnie z psychologiem najkorzystniejsze rozwiązania.

Poradnictwo koncentruje się na zewnętrznych przejawach trudności oraz na odczuwanych emocjach w kontekście radzenia sobie z nimi, a nie rozpatrywania ich źródeł i ukrytej motywacji. W odróżnieniu od psychoterapii nie ma na celu leczenia przyczyn problemów.

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA JEST DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z:

timeline_pre_loader

Odczuwaniem nadmiernego stresu i przeciążenia

Doświadczaniem kryzysu życiowego

Zaburzeniami psychosomatycznymi

Zaburzeniami osobowości

Stanami depresyjnymi

Trudnościami w związkach z innymi ludźmi

Poczuciem samotności i izolacji

Poszukują własnej tożsamości i swojego miejsca

Tracą dużo energii na myślenie o sobie

Mają trudności z panowaniem nad emocjami

Mają poczucie, że obciążają innych swoimi problemami

Czują się samotne i niezrozumiane

Odczuwają niezrozumiały smutek, napięcie

Potrzebują uporządkować myśli, lepiej zrozumieć swoje doświadczenia i decyzje

Ikona Team

NA CZYM POLEGA PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia ma na celu dotarcie do źródeł występujących trudności, przepracowanie ich i zmianę. Narzędziem leczniczym są bodźce, których źródłem jest psychoterapeuta. Leczenie poprzedza cykl spotkań diagnostycznych, służących określeniu obszarów problemowych, podjęciu decyzji czy terapia jest odpowiednią metodą działania i ustaleniu jej celów.

null

Proces psychoterapii może zostać zakończony przez pacjenta w dowolnym momencie. Jednak o pomyślnym przebiegu terapii i możliwości jej zakończenia decydują wspólnie terapeuta z pacjentem. Terapia uznana jest za skuteczną i zakończoną gdy:

  • Ustąpiły lub uległy znacznemu złagodzeniu prezentowane przez pacjenta objawy

  • Został przepracowany przez pacjenta sposób wchodzenia i utrzymywania relacji interpersonalnych

  • Pacjent nabył nowych umiejętności wyrażania swoich stanów emocjonalnych

  • Pacjent nauczył się radzić sobie ze stratą w sposób dla niego konstruktywny

  • Pacjent ma subiektywne poczucie wyleczenia

  • Podniosła się jakość życia pacjenta

  • Nabył możliwości wyrażania siebie w sposób akceptowany i pożądany społecznie