Kadra

Mgr Joanna Matusik

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, gdzie zdobyłam tytuł magistra. Ukończyłam również Całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aby wciąż podnosić swoje kwalifikacje, systematycznie uczęszczam na kursy i szkolenia z zakresu psychologii i pokrewne.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu na oddziale Psychiatrii oraz Neurologii z pododdziałem udarowym. Ponadto  pracuję w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowe, gdzie do moich obowiązków należy wsparcie psychologiczne kobiet na oddziale położniczo-ginekologicznym. Wcześniej pracowałam również z dziećmi w Szkole Podstawowej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych jak również psychoterapię par. Zajmuję się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczną. Wykonuje również badania psychologiczne kierowców jak również operatorów i górników. Jestem wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu pod numerem K-161 prowadzonej prze marszałka województwa małopolskiego. Ponadto wykonuje badania psychologiczne osób starających się o pozwolenie na broń.

Agnieszka Jałowiec

Agnieszka Jałowiec

„Z zaangażowaniem i pomysłem poszukuję tego, co najlepsze w drugim człowieku prowadząc od ponad 10 lat poradnictwo psychologiczne, konsultacje kariery zawodowej oraz szkolenia i warsztaty rozwoju umiejętności osobistych.“

– psycholog, trener oraz licencjonowany doradca zawodowy, absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również podyplomowych studiów z zakresu psychologii transportu i prawa pracy.

W swojej pracy kieruje się założeniami podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach; ukończone liczne kursy wspierające warsztat pracy indywidualnej z klientem (m.in. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania, Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego), jak również doskonalące umiejętności prowadzenia szkoleń i warsztatów (m.in. Kurs Praktycznych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego „BAZA”, Budowanie Projektu Zawodowego).

W swojej pracy zajmuje się działaniami ukierunkowanymi na rozwój osobisty i zawodowy swoich klientów, jak również prowadzeniem działań związanych z diagnozą kompetencji. Obszary zainteresowań i prowadzonych konsultacji obejmują głównie następujące tematy: badanie potencjału osobistego i projektowanie działań rozwojowych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, twórczość i kreatywność w działaniu, automotywacja i wsparcie w procesie zmian.

Prywatnie „podwójna” mama, pasjonatka współczesnych pisarzy latynoamerykańskich, rodzinnych wycieczek rowerowych i lodów truskawkowych.