Cennik

Poniżej znajdziecie Państwo cennik usług oferowanych przez Centrum Psychologii i Twórczego Rozwoju Spectrum. Podane ceny są cenami brutto.

Badanie psychologiczne kierowców kat. A,B,C,D,E m.in.:

  • kandydatów na tzw. kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać prawo jazdy kat. C, D, E,
  • tzw. kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C, D, E i chcą przedłużyć ważność badań (kwalifikacja wstępna bądź okresowa),
  • kierowców samochodów uprzywilejowanych,
  • taksówkarzy,
  • instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy.

* Cena badania ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (obowiązuje w każdej pracowni)

150 PLN*

Badanie psychologiczne kierowców ze skierowaniem z Policji bądź Starostwa:

  • za przekroczenie 24 pkt. karnych;
  • zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i/lub za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków;
  • za spowodowanie wypadku drogowego;
  • za popełnienie w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

* Cena badania ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (obowiązuje w każdej pracowni)

150 PLN*

Badanie psychologiczne kierowców kat. B do celów służbowych (medycyna pracy)

70 PLN

Badanie psychologiczne operatorów, osób pracujących na wysokości (medycyna pracy)

50 PLN

Badanie psychologiczne górników

50 PLN

Badanie psychologiczne górników (sygnalista szybowy, maszynista, rewident, operator maszyn strzałowych, maszynista, elektromonter, operator agregatów)

100 PLN

Badanie psychologiczne osób z Ochotniczej Straży Pożarnej (do szkolenia)

100 PLN

Konsultacja psychologiczna po wypadku

150 PLN

Kontrolna konsultacja psychologiczna po wypadku

100 PLN

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienia

30 PLN

Badanie widzenia przestrzennego

20 PLN

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienia oraz widzenia przestrzennego

40 PLN

Badania Psychologiczne z ustawy o Broni

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń

** Maksymalna opłata za badanie zgodnie  z Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549) z póź. zm.  wynosi 15%  kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

200 PLN**

Badanie psychologiczne kwalifikowanego pracownicka ochrony

*** Maksymalna opłata za badanie zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynosi 15%  kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

200 PLN***

Badanie psychologiczne kandydatów na urząd sędziego, prokuratora, komornika, syndyka, kuratora zawodowego

250 PLN

Badanie psychologiczne Inspektorzy Transportu Drogowego

200 PLN

Badanie psychologiczne osoby zajmującej sie handlem bronią

**** Maksymalna opłata za badanie zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wynosi 15% najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

 

250 PLN****

Badania psychologiczne dla detektywa

***** Cena badania ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (obowiązuje u każdego psychologa)

150 PLN*****

Badania psychologiczne do strażników gminnych/miejskich

200 PLN

Badanie psychologiczne dla osoby posiadające zezwolenie na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (strzałowy, wydawca środków strzałowych)

160 PLN

Badania Inne

Badanie psychologiczne do celów orzecznictwa

Cena ustalana indywidualnie

Poradnictwo Psychologiczne i Psychoterapia

Konsultacja psychologiczna (50 min)

100 PLN

Psychoterapia (50 min)

100 PLN

Psychoterapia dla par (50 min)

150 PLN

Wydanie zaświadczenia na życzenie pacjenta

100 PLN

WARTO WIEDZIEĆ

Rabaty.

Dla firm, które podpiszą z nami umowę na świadczenie usług oferujemy atrakcyjne rabaty oraz dogodne terminy badań.

Formy płatności.

Za wszystkie usługi świadczone w SPECTRUM płatność wyłącznie gotówką.
Płatność przelewem dla firm, które mają podpisana umowę na świadczenie usług.

Czy otrzymasz fakturę?

Każdy klient po zrealizowaniu usługi otrzymuję paragon bądź fakturę. Aby otrzymać fakturę, należy znać dane firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura (pełna nazwa, adres i nip).

Czy muszę zapłacić, gdy otrzymam orzeczenie negatywne?

Wynik badania nie ma wpływu na zapłatę za usługę. Badanie zostało wykonane, czyli psycholog wykonał swoja pracę, za którą należy mu się zapłata.