Badania Psychologiczne

Badania psychologiczne Spectrum

Badania Psychologiczne Kierowców

 • Pojazdów kat. B do celów służbowych

 • Zawodowych

 • Kandydatów na kierowców zawodowych

 • Po zatrzymaniu prawa jazdy (za punkty, alkohol, wypadek) – skierowanie ze Starostwa

 • Pojazdów uprzywilejowanych

 • Taksówek

 • Instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy

Badania Psychologiczne Operatorów

 • Wózków widłowych, jezdniowych i spalinowych

 • Koparek, koparko- ładowarek

 • Spycharek

 • Suwnic

 • Maszyn budowlanych

 • Sprzętu ciężkiego

Badanie Psychologiczne Osób Wykonujących Pracę Wymagającą Pełnej
Sprawności Psychoruchowej

 • Prace na wysokości

 • Górników

 • Niekwalifikowanych pracowników ochrony

Przed Badaniem

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i wyspanym. Nie należy spożywać alkoholu, ani środków psychoaktywnych na 24 godziny przed wizytą.

Co ze Sobą Zabrać?

 • dowód osobisty

 • okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli są używane)

 • prawo jazdy (dotyczy badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i motorniczych tramwajów)

 • skierowanie na badanie (jeżeli zostało wydane przez lekarza, pracodawcę, starostę, Policję)

Przebieg Badania

Badanie składa się z kilku elementów:

 • wywiad wstępny

 • badanie testowe

 • badanie aparaturowe

 • podsumowanie wraz z wydaniem odpowiedniego orzeczenia

Czas Badania

Jest uzależniony od indywidualnych zdolności, uwarunkowań psychologicznych, aktualnego stanu zdrowia oraz wieku badanego. Wizyta w naszym gabinecie trwa od 15 do 90 minut.

Badania na Broń

Badania na broń Chrzanów

Badania Psychologiczne

 • Osób starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni

 • Osób prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Osób rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

 • Kwalifikowanych pracowników ochrony

 • Inspektorów transportu drogowego

 • Kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora

 • Kuratorów sądowych

 • Detektywów

 • Strażników gminnych/miejskich

 • Komorników sądowych

Przed Badaniem

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i wyspanym. Nie należy spożywać alkoholu, ani środków psychoaktywnych na 24 godziny przed wizytą.

Co ze Sobą zabrać?

 • dowód osobisty

 • okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli są używane)

 • skierowanie na badanie (jeżeli zostało wydane)

Przebieg Badania

Badanie składa się z kilku elementów:

 • wywiad

 • badanie testowe

 • podsumowanie wraz z wydaniem odpowiedniego orzeczenia

Czas Badania

Jest uzależniony od indywidualnych zdolności, uwarunkowań psychologicznych, aktualnego stanu zdrowia oraz wieku badanego. Wizyta w naszym gabinecie trwa od 60 do 120 minut.

Badania Inne

Badania Psychologiczne do Innych Celów

 • Do ZUS

 • Dla Komisji do Orzekania o Niepełnosprawności

 • Do Odszkodowania

 • Przed Kwalifikowaniem do Operacji

 • Badanie Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych

 • Badanie Inteligencji

 • Badanie Cech Osobowości

 • Badanie Procesów Poznawczych

Przed Badaniem

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i wyspanym. Nie należy spożywać alkoholu, ani środków psychoaktywnych na 24 godziny przed wizytą.

Co ze Sobą Zabrać?

 • dowód osobisty

 • okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli są używane)

 • skierowanie na badanie (jeżeli zostało wydane)

 • dokumentacje medyczną (o ile jest w posiadaniu pacjenta)

 • inne ważne dokumenty

Przebieg Badania

Badanie składa się z kilku elementów:

 • wywiad

 • badanie testowe

 • podsumowanie wraz z wydaniem odpowiedniego orzeczenia

Przebieg Badania

Jest uzależniony od rodzaju badania, indywidualnych zdolności, uwarunkowań psychologicznych, aktualnego stanu zdrowia oraz wieku badanego. Wizyta w naszym gabinecie trwa od 30 do 120 minut.